Θερμόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας

Η εικόνα ίσως σας είναι γνωστή. Αρμόδιος υπάλληλος στρέφει το πιστόλι #θερμόμετρο προς το #μέτωπο μας προσπαθώντας να πάρει τη θερμοκρασία μας κατά την είσοδο μας σε ένα χώρο που τηρεί υψηλές προδιαγραφές προφύλαξης από την επιδημία #COVID. Ίσως κάποιοι να αναρωτηθούν πως ακριβώς λειτουργούν οι συσκευές ανίχνευσης της υπέρυθρης ακτινοβολίας και ίσως λιγότεροι γνωρίζουν […]